ลองอีกครั้ง

Name sticker

    หมีพูห์ในโลกสีน้ำ สติกเกอร์เติมคำ

    The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

    สติกเกอร์หมีพูห์จะกลายเป็นสติกเกอร์ชุดพิเศษของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ใส่ชื่อของคุณลงไปเท่านั้น! หมีพูห์ผู้น่ารักในสไตล์ภาพวาดสีน้ำอ่อนโยนน่ารักสุดๆ ♪ โปรดเติมคำแล้วดูความถูกต้องของการแสดงคำก่อนซื้อ, สติกเกอร์นี้จัดทำขึ้นมาสำหรับเติมคำเป็นภาษาอังกฤษจึงอาจแสดงคำในภาษาอื่นได้ไม่ถูกต้อง

    60THB

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์จะมีรูปตัวอย่างแสดงขึ้นมา โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ

ลองอีกครั้ง

©Disney

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง