Easygoing Rascal Winter

    Janime.com CO.,LTD.

    Easygoing Rascal's new winter stickers! The number of new characters will increase, and the talk screen will become lively.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©NIPPON ANIMATION CO., LTD.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง