Shih Tzu(TopKnot)

    ShinoPict

    This is a Sticker of Shih Tzu which is rich in expression. Shih Tzu Sticker is now on sale in the dog series !

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©ShinoPict

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง