SSSS.DYNAZENON Vol.2

    TRIGGER Inc.

    TV animation "SSSS.DYNAZENON" LINE stamp 2nd! The stamps are drawn by illustrator magodesu!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

2020 T,KN/BNAC

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง