Animation only icon

    Nitchimo Satchimo (moving)

    MIND WAVE INC.

    The penguin's name is Nitchi. The seal's name is Motchi. The polar bear's name is Satchi. They are always in a fix.

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©MIND WAVE INC. / Illustrated by Orie

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง