Itsutsugo Usagi to Umi no Hoseki

    Itsutsugo Usagi to Umi no Hoseki

    increws co.,Ltd

    The LINE Sticker of"Itsutsugo Usagi to Umi no Hoseki"

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© R.M/IWS

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง