Trillion Game

    Trillion Game

    Shogakukan-Shueisha Productions Co.,Ltd.

    Haru and Gaku that two of the strongest men start a business for earn 1 trillion dollars and get everything in this world!!

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Riichiro Inagaki, Ryoichi Ikegami/Shogakukan

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง