เป็ดเถิก 3 Animation & Sound icon

    เป็ดเถิก 3

    ภราดร เสมาเพชร

    เป็ดหัวเถิก เป็นสติกเกอร์แทนอารมณ์ที่หลากหลาย มันเป็นคำพื้นฐานสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวัน ขอให้มีความสุขมากๆกับสติกเกอร์เป็ดหัวเถิก(ไม่ได้ล้อเลียนใครนะ)

    55THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Paradon Samapetch

หมายเหตุ

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ ภราดร เสมาเพชร

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง