Âng-ku-kóe紅龜粿(白話字版)
Premium

    Âng-ku-kóe紅龜粿(白話字版)

    Lâu Sòo-tin

    古錐ê紅龜粿教咱講台語。Kó͘-chui ê âng-ku-kóe kà lán kóng Tâi-gí.

    NT$30

關於提供給創作者的資訊


本公司收集相關購買數據以提供販售報告給內容創作者。
該販售報告包含購買日期及購買者所註冊的國家或地區,並未包含任何可識別用戶的資訊。

點擊貼圖即可預覽。

重試

Lau Soo-tin©

注意事項 檢舉

相似的貼圖