Mamesuke from Nidaime Wafu-Sohonke

    Mamesuke from Nidaime Wafu-Sohonke

    TV TOKYO COMMUNICATIONS

    Stickers of Mamesuke, the Shiba Inu appearing in the popular TV program Nidaime Wafu-Sohonke. Mamesuke delivers everyday phrases suitable for every occasion.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

(C)TVO

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง