Intania Runner

    อินทาเนีย รันเนอร์

    Trust me, we are Intania runners.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Intania Runner

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ อินทาเนีย รันเนอร์

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง