Bron in Hiroshima of Shiro5(English)

    Bron in Hiroshima of Shiro5(English)

    fuwafuwa

    I think that it is easy to use in simple English.I would like people in Japan and overseas to use it,such as the USA,Canada,Taiwan,Thailand,indonesia etc.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©meikoro

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง