VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN- Vol.2

    VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN- Vol.2

    SQUARE ENIX

    The second release as VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN- Official Sticker.Collaboration with Okawa Bukubu! Let's liven up the talk in the unique Sticker!

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©SQUARE ENIX ©bkub okawa

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง