ลองอีกครั้ง

Name sticker

    อาหารอร่อย (เหนือจริง)

    bokuchitsu

    นี่เป็นตราประทับที่กำหนดเองที่ "รุนแรงเกินไป" เมื่อใส่อักขระ

    60THB

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์จะมีรูปตัวอย่างแสดงขึ้นมา โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ

ลองอีกครั้ง

Yoshinaga(bokuchitsu @dfnt)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง