ชุดรูปแบบสีขาวเรียบง่าย

aall

ทั้งห้องพูดคุยและปุ่มเมนูมีอักขระน้อยลงและภาพประกอบเรียบง่าย สีเดี่ยว, สีขาว, สีฟ้า การออกแบบพื้นฐาน

V1.53 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

35THB