Detail Info

SANRIO

ปอมปอมปูริน ง่ำๆ อร่อยจัง

ปอมปอมปูรินนักกินผู้น่ารักของเรา สงสัยว่าพักนี้จะอร่อยหนักไปหน่อย ตัวก็เลยออกจะกลมๆ เกินไปหรือเปล่า?!? แถมยังชวนเพื่อนมาหม่ำด้วยกันอีก อิ่มกันถ้วนหน้าเลย♪* จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.18 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©'96,'19 SANRIOⒽ