ชิปแอนด์เดล ทีไทม์

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีมชุดเก๋แบบผู้ใหญ่จากชิปแอนด์เดลในสีสันเรียบง่าย ดีไซน์ชิค ช่างเหมาะกับเวลาทีไทม์♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V2.06 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB