Sumikkogurashi: Sumikko Baby

Sumikkogurashi: Sumikko Baby

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

ถ้าชาว Sumikko กลายเป็นเบบี๋แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะได้ธีม Sumikko เบบี๋ที่น่ารักสุดๆ ไปเลยน่ะสิ (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.43 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB