Sumikkogurashi: Let's Play with Minikko

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

ธีมจาก Sumikkogurashi ที่ Minikko ยกขบวนมาเป็นกองทัพ เล่นกันในสวนท่าทางสนุกจัง♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.16 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

99THB