เหงาเท่าอวกาศ

Taew.wadsen

จักรวาลมันกว้าง ความเหงาก็เท่าอวกาศ

V1.53 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB