เหงาเท่าอวกาศเลย

Iamastudent

เหมือนฉันนั่นเป็นดวงดาว แต่ความเหงานั่นเป็นอวกาศ : )

V1.23 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB