Sumikkogurashi: Tapioca Park

Sumikkogurashi: Tapioca Park

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

ที่นี่คือสวนสนุก Tapioca Park แหล่งรวมตัวของเหล่า Tapioca ในชานมไข่มุกที่ถูกกินเหลือไว้ ชาว Sumikko ที่เพิ่งเคยมาเที่ยวสวนสนุกเป็นครั้งแรกก็สนุกกันใหญ่เลย♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.71 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB