Detail Info

SANRIO

Pochacco

Pochacco หมาน้อยผู้น่ารัก อยากรู้จักโน่นนี่เยอะแยะไปหมด ติดจะซุ่มซ่ามหน่อยๆ และคอยยุ่งกับคนโน้นคนนี้ แถมเวลาไปเดินเล่นยังชอบแวะที่โน่นที่นี่อีก น่าตีก้นจริงๆ! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

ธีมทางการ อัตรารับคืน

5%
  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.61 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©'89,'17 SANRIOⒽ