Pochacco

SANRIO

Pochacco หมาน้อยผู้น่ารัก อยากรู้จักโน่นนี่เยอะแยะไปหมด ติดจะซุ่มซ่ามหน่อยๆ และคอยยุ่งกับคนโน้นคนนี้ แถมเวลาไปเดินเล่นยังชอบแวะที่โน่นที่นี่อีก น่าตีก้นจริงๆ! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.83 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB