Detail Info

LINE

LINE ราเมงรถเข็น

ดึกแล้วหิวไหม? ตัวละคร LINE ผู้น่ารักมาพบคุณในธีมชุดราเมงรถเข็น นอกจากจะมีราเมงน่าอร่อยแล้ว ยังมีเกี๊ยวซ่า อาหาร เครื่องดื่มเตรียมไว้ให้คุณอีกเพียบ!

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.30 / ไม่มีวันหมดอายุ

© LINE Corporation