คุณผีนักเขียน

DarkSoul.

คุณผีนักเขียน และเพื่อนของเขา (pencil doodle) ที่แท้จริงแล้วเป็นวิญญาณรับใช้พ่อมด งานของเขาคือเขียน เขียน และเขียน

V1.47 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB