HOODY BROWN

LINE

บราวน์สวมเสื้อฮู้ดยืนงงบนธีมสีชมพูตุ่น ดูน่ารักซะไม่มี♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.03 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

99THB