Snoopy ยุค 70's

TV TOKYO Communications Corporation

ธีมฉลอง 70 ปีของ Snoopy มาแล้วจ้า คราวนี้เป็นการ์ตูน Snoopy ในยุค 70 ที่ Snoopy กับ Linus กำลังเล่นกันท่าทางน่าสนุก! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.26 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB