Frozen 2 ราชินีหิมะ

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีมเอลซ่าในชุดราชินีหิมะจาก Frozen 2 มาแล้ว! งานละเอียดสวยมากจริงๆ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.03 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB

ธีมแนะนำ