Detail Info

KODANSHA

ซากุระ มือปราบไพ่ทาโรต์

แชทของคุณจะเป็นสีซากุระด้วยธีมชุด "ซากุระ มือปราบไพ่ทาโรต์" ที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้ว! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.33 / ไม่มีวันหมดอายุ

©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./KODANSHA