ลาริมาร์ และ Kokopelli

Kioumaru

Kokopelli เป็นวิญญาณของชนพื้นเมืองอเมริกันที่กล่าวกันว่านำความโชคดีมาให้ ลาริมาร์ จะรักษาหัวใจของคุณ ว่ากันว่าทำให้อารมณ์มีเสถียรภาพและทำให้อารมณ์เชิงลบเป็นบวก

V1.23 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB