Detail Info

SANRIO

ตัวละครซานริโอ ป่านี้มีความน่ารัก

พบกับตัวละครซานริโอที่คุณชอบในธีมป่าไม้ที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน♪ ลายเส้นดีไซน์สไตล์สมุดภาพก็ดูสวยและน่ารักแปลกตา ต้องจัดแล้วล่ะ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.04 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©'76, ’79, '84, '85, '88, '89, '90, '92, '93, '96, '01, '20 SANRIOⒽ