Pompompurin TEAMPURIN ก้นกลมดิ๊ก

Pompompurin TEAMPURIN ก้นกลมดิ๊ก

SANRIO

ธีม TEAMPURIN มังงะที่ทุกคนพูดถึงใน SNS มาแล้ว♡ โชว์ก้นกลมดิ๊กน่ารักน่าหยุม♪ (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.05 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB