Detail Info

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

Frozen เอลซ่า

ธีมแสนสวยจาก Frozen สำหรับแฟนๆ เอลซ่าคนงาม♪ เพลิดเพลินกับโลกสีฟ้าใสราวคริสตัลที่เต็มไปด้วยเกล็ดหิมะแสนสวยของเอลซ่าได้ในธีมชุดนี้ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.27 / ไม่มีวันหมดอายุ

©Disney

ธีมที่อยากแนะนำ