Detail Info

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ufufy

ufufy ตุ๊กตาซีรี่ส์ฮิตแห่งดิสนีย์สโตร์มีธีม LINE แล้วนะ ห้องแชทของคุณจะนุ่มนิ่ม น่ารัก อบอุ่นไปถึงหัวใจ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.42 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©Disney