Snoopy ยุค 80's

TV TOKYO Communications Corporation

ธีมชุดที่ 4 เพื่อร่วมฉลอง 70 ปีของ Snoopy มาแล้วจ้า! พิเศษสุดๆ เพราะครั้งนี้เป็นธีมของวู้ดสต็อกเพื่อนรัก Snoopy♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.19 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB