Detail Info

SANRIO

เฮลโลคิตตีย้อนยุค 70's

ธีมเฮลโลคิตตีคลาสสิกกรุ่นกลิ่นเรโทรยุค 70 ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนความน่ารักก็ไม่เคยเปลี่ยน♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.06 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©'76,’20 SANRIOⒽ

ธีมแนะนำ