The Bears' School 3 สมบัติของแจ็คกี้

IID,Inc

The Bears' School กลับมาอีกครั้งในธีมชุดที่ 3 "สมบัติของแจ็คกี้" มีแต่ข้าวของน่ารักของแจ็คกี้เต็มไปหมด! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.74 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB