เงินทองไหลมาเทมาเพิ่มขึ้น

SWOPLAND

สังกัจจาย์เทพ คือ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุข เทพผู้ใจดีมีความเมตตา บันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ช่วยเสริมปัญญา เสนห์ผู้คนรักใคร่ ทุกสิ่งดี

V1.25 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

30THB