Sumikkogurashi: tokageno ouchi

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

ธีมน่ารัก tokage no ouchini asobini ikimashita กับเหล่า Sumikko ที่กำลังสนุกกับการเล่นซนในป่า♪ มีเพื่อน tokage มาช่วยเพิ่มความสนุกด้วยนะ! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.77 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB