Shiba-Puppy! Emoji

Shiba-Puppy! Emoji

AIKO KUNINOI

Have a puppy smile for a fun conversation! *This emoji has some parts that can be connected to "Shiba Inu (Shiba-Dog) emoji".

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright © AIKO KUNINOI All Rights Reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง