[ topic ] หัวข้อสุดจี๊ดสไตล์ Y2K
Premium

[ topic ] หัวข้อสุดจี๊ดสไตล์ Y2K

HAMBERRY

Welcome HeyBabe DearDiary Shop/Comm'Open BuyMeCoffee ToDo/Tmrw/Wish/Shopn'List Stuff Review Recipe StaySafe GodBless GoodMorning/Night BlowKiss BonVoyage Q&A

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

HAMBERRY™

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง