[ icon ] โปรขายของปั๊วะปัง 2
Premium

[ icon ] โปรขายของปั๊วะปัง 2

HAMBERRY

ป้ายลดราคาเป็น % อยู่ใน 'โปรขายของปั๊วะปัง 1' - ATM หลากสีอยู่ใน 'ร้านค้าออนไลน์' - Size ทุกสิ่งอยู่ใน 'ไซส์สินค้าน่ารัก' - ดีเทลสินค้าอยู่ใน 'ป้ายสินค้าน่ารัก'

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

HAMBERRY™

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง