Top Tsutoji_Emoji Roleplay 1_THE C.

Top Tsutoji_Emoji Roleplay 1_THE C.

THE C.

#Top #Emoji - Sick man. Oc : BJ_THE_C. Oc Name : Tsutoji Tenmo

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

BJ_THE_C.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง