EMOJI ผู้หญิง สีพาสเทล ให้กำลังใจ
Premium

EMOJI ผู้หญิง สีพาสเทล ให้กำลังใจ

JAPOC

EMOJI ผู้หญิง สีพาสเทล ให้กำลังใจด้วยความจริงใจอ่อนโยน

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

INVERT 2023

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง