Unsleep Sheep

    2Spot Studio

    Wakey Wakey! Unsleep Sheep is here to get you outta bed, sleepyheads! Sleepy, aren't you? Let me wake you up with fun stickers.

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright 2014 2Spot Studio

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง