Ringochan & Donchan 4 (Polite ver.)

    Yuki.

    [vol.4]A red cheeked girl with an expressive face. Using the polite & respectful language. Drawn by the color pencils and watercolors in picture book touch.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2014-2022 Yuki

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง