bravowintrade
Premium

    bravowintrade

    bravowintrade

    bravo is a hospitable trader, optimistic, warm, committed with clear goals. And will encourage everyone to trade and make profits everyday

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

bravowintrade

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ bravowintrade

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง