south pole rabbit Lv5

    hige kotatsu

    Sticker of the rabbit, which is similar to "north pole rabbit"(Arctic Hare).level-up, power-up!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©2015 hige kotatsu

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ hige kotatsu

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง