Animation only icon

    A-chonเกอร์ดีกว่าBichon 11(animated,KOR)

    PigPenguin

    Baby Bichon, A-chon. Please play with A-chon..

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

PigPenguin

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง